Ein gweledigaeth: 'Pawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau'

Cyflwyno’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn gorff hyd braich a noddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, a sefydlwyd ar ddechrau 2019, ac mae hefyd yn ymgysylltu â Thrysorlys EM ar faterion polisi sy’n ymwneud â gallu ariannol a chyngor ar ddyledion.

Chwilio am help arian neu bensiynau?

Ein siwrnai

 • Ionawr 2019

  Mae’r Corff Canllawiau Ariannol Sengl yn dod at ei gilydd

 • Ebrill 2019

  Lansio Brand Gwasanaeth Arian a Phensiynau

 • Ebrill i Fedi 2019

  Cyfnod gwrando. Datblygu gwasanaeth integredig newydd

 • Ionawr 2020

  Cyhoeddi Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol

 • Hydref 2021

  Cyhoeddi cynlluniau cyflenwi

Ein cenhadaeth

Rydym yn helpu pobl – yn enwedig y sawl sydd â’r angen mwyaf – i wella’u lles ariannol ac i adeiladu dyfodol gwell, mwy hyderus. Gan gydweithio ledled y DU, rydym yn sicrhau y gall cwsmeriaid gyrchu arweiniad ar arian a phensiynau a chyngor ar ddyledion o safon uchel ar hyd eu bywydau, sut a phryd y mae eu hangen arnynt.

Mwy amdanom ni

 

Wythnos Siarad Arian

Wythnos Siarad Arian 2021

Os ydych yn ei chael hi’n anodd siarad am arian, nid ydych ar eich pen eich hun. Trwy gael sgwrs, gallwch wella’ch lles corfforol, meddyliol, ac ariannol.

Ymunwch â’r sgwrs
 

Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol

Mae Strategaeth y DU yn fframwaith deng mlynedd a fydd yn helpu i gwrdd â’r weledigaeth o bawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau.

Darganfyddwch fwy

 
Cael yr holl newyddion diweddaraf ar ein cynnydd ac ymunwch â’r sgwrs.

Mwy am ein gwaith

HelpwrArian: Canllawiau arian a phensiwn diduedd am ddim

Mae HelpwrArian yma i wneud eich arian a'ch dewisiadau pensiwn yn gliriach. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth gyda chymorth diduedd sydd ar eich ochr chi ac yn rhydd i'w ddefnyddio.

 
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo