Ein gweledigaeth: 'Pawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau'

Cyflwyno’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn gorff hyd braich a noddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, a sefydlwyd ar ddechrau 2019, ac mae hefyd yn ymgysylltu â Thrysorlys EM ar faterion polisi sy’n ymwneud â gallu ariannol a chyngor ar ddyledion.

Chwilio am help arian neu bensiynau?

Ein siwrnai

 • Ionawr 2019

  Mae’r Corff Canllawiau Ariannol Sengl yn dod at ei gilydd

 • Ebrill 2019

  Lansio Brand Gwasanaeth Arian a Phensiynau

 • Ebrill i Fedi 2019

  Cyfnod gwrando. Datblygu gwasanaeth integredig newydd

 • Ionawr 2020

  Cyhoeddi Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol

 • Hydref 2021

  Cyhoeddi cynlluniau cyflenwi

Ein cenhadaeth

Rydym yn helpu pobl – yn enwedig y sawl sydd â’r angen mwyaf – i wella’u lles ariannol ac i adeiladu dyfodol gwell, mwy hyderus. Gan gydweithio ledled y DU, rydym yn sicrhau y gall cwsmeriaid gyrchu arweiniad ar arian a phensiynau a chyngor ar ddyledion o safon uchel ar hyd eu bywydau, sut a phryd y mae eu hangen arnynt.

Mwy amdanom ni

 
Cael yr holl newyddion diweddaraf ar ein cynnydd ac ymunwch â’r sgwrs.

Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol

Mae Strategaeth y DU yn fframwaith deng mlynedd a fydd yn helpu i gwrdd â’r weledigaeth o bawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau.

Darganfyddwch fwy

Mwy am ein gwaith

HelpwrArian: Canllawiau arian a phensiwn diduedd am ddim

Mae HelpwrArian yma i wneud eich arian a'ch dewisiadau pensiwn yn gliriach. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth gyda chymorth diduedd sydd ar eich ochr chi ac yn rhydd i'w ddefnyddio.

 
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo