Lles ariannol yn y gweithle

Cyfeirio at ein canllaw diduedd am ddim

Rhannu ein cysylltiadau mewn cyfathrebu mewnol

Ffordd gyflym i ddechrau adeiladu lles ariannol yn eich gweithle yw cynnwys dolenni i’n canllaw arian a phensiynau ar eich mewnrwyd a chyfathrebu mewnol.

Adrodd a chymorth

Byddwn yn darparu dolen i chi a fydd yn caniatáu i ni fonitro faint o’ch gweithwyr sy’n ymweld â ni o’ch cyfathrebiadau mewnol. Byddwn yn hapus i rannu’r wybodaeth hon â’ch sefydliad.

Ddim yn gallu dod o hyd i’r arweiniad rydych chi am gysylltu ag ef? Cysylltwch â’n tîm partneriaethau.

Dysgu mwy am gysylltu â ni a defnyddio ein logos (yn Saesneg)

Mae’r tri sefydliad canlynol yn rhan o’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

www.moneyadviceservice.org.uk/cy

Llinell gymorth arweiniad ariannol: 0800 138 0555

Am ystod o ganllawiau arian, teclynnau a chyfrifianellau i wella cyllid personol.
Cymorth ar gael:

 • Cynnwys Cymraeg a Saesneg
 • ar-lein
 • canllawiau printiedig, hefyd ar gael yn Braille, fformatau print bras a sain
 • webchat
 • WhatsApp
 • dros y ffôn, a
 • chyngor ar ddyledion am ddim dros y ffôn ac wyneb yn wyneb trwy’r sefydliadau rydyn ni’n eu hariannu.

Pension Wise

https://www.pensionwise.gov.uk/cy

Llinell trefnu apwyntiad: 0800 138 3944

Canllawiau i bobl dros 50 oed gyda phensiwn gweithle neu bensiwn personol. Cymorth ar gael:

 • Cynnwys Cynraeg a Saesneg
 • ar-lein
 • dros y ffôn, a
 • wyneb yn wyneb.

Y Gwasanaeth Ymgynghori ar Bensiynau

www.pensionsadvisoryservice.org.uk/about-us/our-website/cymraeg

Llinell gymorth pensiynau: 0800 011 3797

Canllawiau i bawb ar bensiynau gweithle a phersonol. Cymorth ar gael:

 • ar-lein
 • gwe-sgwrs, a
 • dros y ffôn.

Dosbarthwch ein canllawiau printiedig

Ffordd arall o rannu ein canllawiau â’ch gweithwyr yw dosbarthu ein canllawiau printiedig am ddim.

Gall busnesau preifat archebu 2,000 o gopïau o bob un o’n canllawiau am ddim y flwyddyn.
Gall cyflogwyr dielw a’r sector cyhoeddus archebu copïau diderfyn.

Ymhlith y pynciau yn y canllawiau Gwasanaeth Cynghori Ariannol hyn mae:

 • rheoli arian
 • pensiynau
 • cynilion
 • diswyddo
 • defnyddio undebau credyd
 • cyfrif banc sylfaenol
 • cael morgais
 • problemau morgais, a
 • rhyddhau ecwiti.

Mae canllawiau ar gael mewn fformatau Saesneg, Cymraeg, Braille, print bras a sain.

Archebwch yn: moneyadviceservice.org.uk/freeguides (yn Saesneg)

Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo