Siarad Arian Siarad Phensiynau

Wythnos Siarad Arian Siarad Phensiynau 2019: Cymryd rhan

Mae Wythnos Siarad Arian Siarad Phensiynau yn dechrau ar 18 – 22 Tachwedd 2019 a’i nod yw cael y DU yn siarad am les ariannol.

Ledled y DU, bydd sefydliadau’n cymryd rhan yn yr ymgyrch i hyrwyddo a gwella lles ariannol, gan greu llwyfan gwych i eraill gymryd rhan.

Rydym hefyd wedi creu adnoddau i helpu eich cynulleidfa i gael sgyrsiau am arian gyda theulu, ffrindiau ac arbenigwyr.

Pam cymryd rhan?

  • Dangos ymrwymiad i wella lles ariannol yn y DU
  • Ymunwch â’r mudiad sy’n canolbwyntio ar wella canlyniadau i’r defnyddwyr
  • Cysylltu a dysgu o’r hyn y mae sefydliadau eraill yn ei wneud yn y maes hwn.

Sut i gymryd rhan

Mae yna lawer o ffyrdd y gall sefydliadau gymryd rhan yn ystod yr wythnos, o ymuno â’r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol i gynnal eich digwyddiad Wythnos Siarad Arian Siarad Phensiynau eich hun.

Mae ein pecyn cyfranogi yn cynnwys gwybodaeth a syniadau defnyddiol i gymryd rhan, gan gynnwys:

  • copi enghreifftiol i’ch cyfryngau cymdeithasol, blog, cylchlythyr neu fewnrwyd
  • ysbrydoliaeth o ddigwyddiad y llynedd
  • ymchwil ar lefelau lles ariannol ledled y DU.

Yn syml, lawrlwythwch eich copi i gychwyn ar eich taith Wythnos Siarad Arian Siarad Phensiynau.

Lawrlwythwch y pecyn cyfranogi (yn Saesneg)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar talkmoneytalkpensions@maps.org.uk.

HelpwrArian: Canllawiau arian a phensiwn diduedd am ddim

Mae HelpwrArian yma i wneud eich arian a'ch dewisiadau pensiwn yn gliriach. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth gyda chymorth diduedd sydd ar eich ochr chi ac yn rhydd i'w ddefnyddio.

 
Back To Top

Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr

Canllawiau i gefnogi'ch gweithwyr a'ch cwsmeriaid sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig neu gostau byw cynyddol