Siarad Arian Siarad Phensiynau

Wythnos Siarad Arian Siarad Phensiynau 2019: Cymryd rhan

Mae Wythnos Siarad Arian Siarad Phensiynau yn dechrau ar 18 – 22 Tachwedd 2019 a’i nod yw cael y DU yn siarad am les ariannol.

Ledled y DU, bydd sefydliadau’n cymryd rhan yn yr ymgyrch i hyrwyddo a gwella lles ariannol, gan greu llwyfan gwych i eraill gymryd rhan.

Rydym hefyd wedi creu adnoddau i helpu eich cynulleidfa i gael sgyrsiau am arian gyda theulu, ffrindiau ac arbenigwyr.

Pam cymryd rhan?

  • Dangos ymrwymiad i wella lles ariannol yn y DU
  • Ymunwch â’r mudiad sy’n canolbwyntio ar wella canlyniadau i’r defnyddwyr
  • Cysylltu a dysgu o’r hyn y mae sefydliadau eraill yn ei wneud yn y maes hwn.

Sut i gymryd rhan

Mae yna lawer o ffyrdd y gall sefydliadau gymryd rhan yn ystod yr wythnos, o ymuno â’r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol i gynnal eich digwyddiad Wythnos Siarad Arian Siarad Phensiynau eich hun.

Mae ein pecyn cyfranogi yn cynnwys gwybodaeth a syniadau defnyddiol i gymryd rhan, gan gynnwys:

  • copi enghreifftiol i’ch cyfryngau cymdeithasol, blog, cylchlythyr neu fewnrwyd
  • ysbrydoliaeth o ddigwyddiad y llynedd
  • ymchwil ar lefelau lles ariannol ledled y DU.

Yn syml, lawrlwythwch eich copi i gychwyn ar eich taith Wythnos Siarad Arian Siarad Phensiynau.

Lawrlwythwch y pecyn cyfranogi (yn Saesneg)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar talkmoneytalkpensions@maps.org.uk.

HelpwrArian: Canllawiau arian a phensiwn diduedd am ddim

Mae HelpwrArian yma i wneud eich arian a'ch dewisiadau pensiwn yn gliriach. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth gyda chymorth diduedd sydd ar eich ochr chi ac yn rhydd i'w ddefnyddio.

 
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo